Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Číslo: 053

Platnost od: 30. 5. 2016 04:00

Platnost do: 15. 8. 2016 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2016 04:00

Alokace v Kč: 189 000 000

Poslední aktualizace dat: 21. 9. 2020 10:44:55

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 30. 5. 2016
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020
 
 
Intended for: Veřejnost, Žadatel