Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

Číslo: 055

Platnost od: 18. 4. 2016 04:00

Platnost do: 15. 9. 2016 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 112 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 10. 2020 09:55:07

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů:

Soubory ke stažení:

Semináře:


 
Uveřejněno: 18. 4. 2016
 
Aktualizováno: 15. 1. 2020