Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Obsah:

 

Dne 22. prosince 2004 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem trhu práce vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce opatření 2.2 OPRLZ Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor trhu práce SSZ MPSV ČR
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Žádosti předkládejte do 11. 3. 2005 do 12.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.