Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo výzvy: 74

Platnost do: 15. 07. 2011 12:00

 
30. 3. 2011

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ – Probační a mediační služby ČR

Číslo výzvy: 73

Platnost do: 31. 01. 2012 12:00

 
28. 4. 2011

Výzva č. 72 Vzdělávejte se pro růst – rekvalifikace

Číslo výzvy: 72

Platnost do: 15. 06. 2011 16:00

 
18. 3. 2011

Vzdělávejte se pro růst - průřezová výzva

Číslo výzvy: 7172

Platnost do: 15. 08. 2011 12:00

 
18. 3. 2011

Vzdělávejte se pro růst - průřezová výzva

Číslo výzvy: 7172

Platnost do: 15. 06. 2011 16:00

 
18. 3. 2011

Výzva č. 71 Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita

Číslo výzvy: 71

Platnost do: 15. 08. 2011 12:00

 
18. 3. 2011

Výzva pro předkládání regionálních individuálních projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo výzvy: 70

Platnost do: 31. 12. 2014 12:00

 
15. 12. 2010

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo výzvy: 68

Platnost do: 15. 10. 2010 12:00

 
22. 6. 2010

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb

Číslo výzvy: 65

Platnost do: 17. 09. 2010 12:00

 
11. 6. 2010

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Posílení koordinace a implementace Strategie Smart Administration

Číslo výzvy: 64

Platnost do: 29. 10. 2010 14:00

 
30. 6. 2010

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo výzvy: 63

Platnost do: 11. 08. 2010 12:00

 
14. 5. 2010

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo výzvy: 61

Platnost do: 28. 02. 2011 12:00

 
4. 5. 2010

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ

Číslo výzvy: 60

Platnost do: 31. 12. 2010 00:00

 
14. 4. 2010

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad II.

Číslo výzvy: 59

Platnost do: 30. 08. 2010 12:00

 
18. 5. 2010

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy

Číslo výzvy: 58

Platnost do: 30. 03. 2010 14:00

 
15. 1. 2010

Výzva pro předkládání GP 4.1 - Řízení lidských zdrojů v úřadech územních samosprávných celků

Číslo výzvy: 57

Platnost do: 30. 03. 2010 14:00

 
15. 1. 2010

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo výzvy: 56

Platnost do: 31. 03. 2010 12:00

 
30. 12. 2009

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo výzvy: 55

Platnost do: 31. 10. 2013 12:00

 
15. 12. 2009

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo výzvy: 54

Platnost do: 31. 03. 2010 14:00

 
11. 1. 2010

Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

Číslo výzvy: 53

Platnost do: 02. 02. 2010 14:00

 
3. 11. 2009
— 20 Položek na stránku
Je zobrazeno 61 - 80 položek z celkového počtu 117.