PŘEHLED DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ, KTERÉ MŮŽETE VYUŽÍVAT, POKUD CHCETE REALIZOVAT (NEBO JIŽ REALIZUJETE) PROJEKT FINANCOVANÝ Z OPZ+

Veškerá nabízená podpora je poskytována bezplatně pracovníky Řídicího orgánu OP Zaměstnanost plus.

Podpora veřejnosti

Poskytujeme základní nasměrování těm, kdo s OP Zaměstnanost plus (či evropskými fondy obecně) nemají zkušenosti, ale chtějí zjistit, co dotace obnáší.

Podpora žadatelů

Poskytujeme konzultace těm, kdo již základní informace o OP Zaměstnanost plus mají a vědí, ve které výzvě chtějí svůj projekt realizovat, nebo si už o dotaci požádali. Dotazy týkající se podmínek výzvy, způsobu hodnocení a přidělování dotací, přípravy projektů i jejich následné realizace lze řešit více způsoby.

Podpora příjemců

Poskytujeme komplexní podporu těm, komu byla dotace přidělena a projekt realizují. Všechny dotazy týkající se metodických dokumentů, zpráv o realizaci a žádostí o platbu, vyhlašování a kontrol veřejných zakázek, sledování indikátorů a podobně lze řešit kdykoli v průběhu realizace projektu. 

Podpora místních akčních skupin

Poskytujeme podporu místním akčním skupinám (MAS) při realizaci jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v oblasti OP Zaměstnanost.

Technická podpora

  • esf@mpsv.cz podpora uživatelů portálu www.esfcr.cz (registrace, zadávací řízení, akce projektů)
  • https://www.esfcr.cz/technicka-podpora podpora uživatelů IS ESF 2021+ (monitorování podpořených osob) a IS KP21+ (předkládání projektových žádostí, zpracování žádostí o změnu, zpráv o realizaci a žádostí o platbu), v pracovní dny 8 – 16 hod, garance odpovědi do 4 hodin od zaslání dotazu (více)