Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Obsah:

 • (soubor typu .doc)Monitorovací zpráva o realizaci projektů OP RLZ (platná do 31.5.2006)
  Tuto zprávu je vždy nutno vyplněnou odevzdat spolu s pravidelnou žádostí o platbu.
  Soubor ke stažení: monitorovaci_zprava_OPRLZ.doc, velikost: 560.0 KB, poslední změna: 16.11.2005
 • Monitorovací zpráva o realizaci projektů OP RLZ (platná od 1.6.2006 do 14.3.2007) 
  Verze 2.0 Monitorovací zprávy včetně příloh a pokynů k jejímu vyplnění.
 • Monitorovací zpráva o realizaci projektů OP RLZ (platná od 15.2.2007)
  Verze 2.1 Monitorovací zprávy včetně příloh a pokynů k jejímu vyplnění.
 • Monitorovací zpráva OP RLZ pro GS PROFESE_Opatření 4.2

 

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Vzor č. 2 MZ OP RLZ k dokladování uznatelných výdajů – Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu

18.11.2008 14:59 XLS Datový soubor


Ve formuláři byl upraven formát buněk určených pro vyplňování a výpočet mzdových nákladů tak, aby byly sumy zaokrouhleny na celé Kč. Byly přidány sloupce „Číslo položky rozpočtu v kapitole 1. Osobní náklady“ a „Datum uskutečnění úhrady mzdy“. Byl přejmenován sloupec „Druh pracovního poměru“ na „Druh pracovně právního vztahu“. Byl upraven komentář u sl. „Hodinová mzda v Kč“. Pod tabulku přibyla poznámka č. 3.

Stáhnout soubor (32k)
Staženo 1 539x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 2

1   2

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
XLS XLS
Vzor č. 2 MZ OP RLZ k dokladování uznatelných výdajů – Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu
32k 18.11.2008 14:59