Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Obsah:

 • (soubor typu .doc)Monitorovací zpráva o realizaci projektů OP RLZ (platná do 31.5.2006)
  Tuto zprávu je vždy nutno vyplněnou odevzdat spolu s pravidelnou žádostí o platbu.
  Soubor ke stažení: monitorovaci_zprava_OPRLZ.doc, velikost: 560.0 KB, poslední změna: 16.11.2005
 • Monitorovací zpráva o realizaci projektů OP RLZ (platná od 1.6.2006 do 14.3.2007) 
  Verze 2.0 Monitorovací zprávy včetně příloh a pokynů k jejímu vyplnění.
 • Monitorovací zpráva o realizaci projektů OP RLZ (platná od 15.2.2007)
  Verze 2.1 Monitorovací zprávy včetně příloh a pokynů k jejímu vyplnění.
 • Monitorovací zpráva OP RLZ pro GS PROFESE_Opatření 4.2

 

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Formulář Monitorovací zprávy - verze 2.1

18.11.2008 14:51 DOC Textový soubor

Provedené úpravy:
V bodě č. 10 v části C. Čestné prohlášení příjemce - slovo „náklady“bylo nahrazeno slovem „výdaje“. V části D. Přílohy monitorovací zprávy byly doplněny položky „Podpisové vzory, Pracovní výkaz, Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu, Rozpis cestovních náhrad, Odpisy“.

Stáhnout soubor (130k)
Staženo 1 468x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 1

1   8

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
DOC DOC
Formulář Monitorovací zprávy - verze 2.1
130k 18.11.2008 14:51