Zpět

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Číslo: 019

Platnost od: 16. 9. 2022 09:00

Platnost do: 21. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 9. 2022 09:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 7. 2024 09:37:16

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 019

Semináře pro žadatele a příjemce:


 
Uveřejněno: 16. 9. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel