Prioritní osa 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti podporuje zvyšování zaměstnatelnosti pracovní síly upřednostňováním aktivních preventivních opatření před poskytováním sociálních dávek, které bez uplatnění aktivizačních impulsů v řadě případů udržují v pasivitě. Nejlepším způsobem prevence nezaměstnanosti je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace k práci nebo ke vzdělávání.