Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Zaměstnejme se samy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00229
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikání žen a rodina

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00291
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Nové vize pro rovné příležitosti na trhu práce Mladoboleslavska

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00327
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Odbourání genderových stereotypů při podpoře rovných příležitostí pro ženy a může

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00165
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikatelka II.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00296
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Gender v pracovním i soukromém životě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00366
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Začínáme podnikat po padesátce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00264
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Efektivní práce a řízení heterogenních pracovních týmů s využitím diversity managamentu v HK-Cetto s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00085
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00146
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti ve městě Klimkovice

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00008
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00051
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikám, slaďuju...sama sobě šéfuju

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00354
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti se vyplatí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00176
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikáme SPOLU - ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00373
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikej2

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00378
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podpora podnikání žen

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00414
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikám a vynikám

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00359
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zaměstnaný rodič - přínos nebo přítěž?

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00072
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00081
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Jsme v tom spolu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00121
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017