Rozvoj institucí a služeb trhu práce

Číslo: 002

Platnost od: 15. 6. 2022 08:00

Platnost do: 31. 12. 2027 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2022 12:00

Alokace v Kč: 402 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:38:35

Specifický cíl:
  • 1.4 Modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů mezi zaměstnáními a během mobility
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 15. 6. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel