Rozvoj institucí a služeb trhu práce

Číslo: 002

Platnost od: 15. 6. 2022 08:00

Platnost do: 31. 12. 2027 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2022 12:00

Alokace v Kč: 402 000 000

Poslední aktualizace dat: 30. 3. 2023 15:08:08

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

  • 1 Budoucnost práce 

Specifický cíl:

  • 1.4 Modernizace služeb zaměstnanosti

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 002 OPZ+ 
  • Aktualizace k 01. 03. 2023: změna v části 2 „Časové nastavení“ kde se mění datum ukončení příjmu  žádostí o podporu z 18.02.2028 na 31.12.2027 a nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu z 30.06.2029 na 31.12.2028. Dochází ke změně v části 3 „Informace o formě podpory“ bod 3.1 „Alokace výzvy“, a to v celkové alokaci výzvy, jejímu navýšení z původní výše 360 000 000 Kč, na částku 402 000 000 Kč, tedy o 42 000 000 Kč. Dále se mění i bod 9 „Postup pro výzvy s dílčími alokacemi“ – pro příjemce MPSV se zvyšuje dílčí alokace z 330 000 000 Kč na 372 000 000 Kč.
  • Příloha č. 1 Vymezení oprávněných partnerů
  • Zápis z jednání hodnotící komise ze dne 26. 10. 2022

 


 
Uveřejněno: 15. 6. 2022
 
Aktualizováno: 1. 3. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel