Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 008 "Podpora procesů ve službách (průběžná pro Hlavní město Prahu)" je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Číslo: 008

Platnost od: 26. 6. 2015 8:00

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám

Prioritní osa: Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 20. 7. 2015.

Oprávněným žadatelem je pouze hl. m. Praha.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 24. 6. 2015
 
Aktualizováno: 21. 3. 2017