Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

Číslo: 008

Platnost od: 26. 6. 2015 08:00

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 7. 2015 00:00

Alokace v Kč: 80 800 000

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze hl. m. Praha.

Soubory ke stažení:

Zápisy ze zasedání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 26. 6. 2015
 
Aktualizováno: 24. 10. 2017