Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030

Číslo: 013

Platnost od: 9. 8. 2022 09:00

Platnost do: 28. 6. 2024 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 7. 2024 09:36:22

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:


 
Uveřejněno: 9. 8. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel