Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni

Číslo: 015

Platnost od: 16. 8. 2022 09:00

Platnost do: 26. 11. 2027 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 8 755 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

 1.1 Přístup k zaměstnání

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 16. 8. 2022
 
Aktualizováno: 16. 8. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel