Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni

Číslo: 015

Platnost od: 16. 8. 2022 09:00

Platnost do: 26. 11. 2027 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 8 755 000 000

Poslední aktualizace dat: 17. 6. 2024 09:46:39

Specifický cíl:
  • 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 16. 8. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel