Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

Číslo: 055

Platnost od: 18. 4. 2016 04:00

Platnost do: 15. 9. 2016 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 112 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:13

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů:

Soubory ke stažení:

Semináře:


 
Uveřejněno: 18. 4. 2016
 
Aktualizováno: 15. 1. 2020