Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo: 058

Platnost od: 15. 3. 2017 08:00

Platnost do: 15. 6. 2017 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 3. 2017 09:00

Alokace v Kč: 335 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:06:15

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 15. 3. 2017
 
Aktualizováno: 8. 11. 2019