Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti

Číslo: 063

Platnost od: 30. 1. 2024 12:00

Platnost do: 13. 12. 2024 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2024 12:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Bližší informace k čerpání najdete v dokumentech diskuzního klubu výzvy č. 063.

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 30. 1. 2024
 
Aktualizováno: 28. 6. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel