Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí

Číslo: 065

Platnost od: 15. 4. 2016 08:00

Platnost do: 29. 7. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 5. 2016 04:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 18. 9. 2023 12:37:28

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 15. 4. 2016
 
Aktualizováno: 14. 6. 2017