Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (2)

Číslo: 073

Platnost od: 22. 1. 2024 10:00

Platnost do: 22. 4. 2024 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 1. 2024 10:00

Alokace v Kč: 80 000 000

Poslední aktualizace dat: 10. 6. 2024 09:48:09

Specifický cíl:
  • 2.3 Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

 


 
Uveřejněno: 22. 1. 2024
 
Aktualizováno: 13. 2. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel