Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

Číslo: 088

Platnost od: 2. 10. 2018 04:00

Platnost do: 8. 1. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 10. 2018 04:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:02

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

18. 3. 2020 Reakce ŘO OPZ na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Soubory ke stažení

Seminář pro příjemce

Semináře pro žadatele


 
Uveřejněno: 2. 10. 2018
 
Aktualizováno: 18. 3. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel