Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

Číslo: 088

Platnost od: 2. 10. 2018 04:00

Platnost do: 8. 1. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 10. 2018 04:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení

Semináře pro žadatele


 
Uveřejněno: 2. 10. 2018
 
Aktualizováno: 15. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel