Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo: 089

Platnost od: 3. 9. 2018 08:00

Platnost do: 31. 1. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 9. 2018 08:00

Alokace v Kč: 60 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:50

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení

Semináře pro příjemce

Semináře pro žadatatele

 


 
Uveřejněno: 3. 9. 2018
 
Aktualizováno: 8. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel