Obsah:

 

Dne 10. ledna 2005 byla Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 3 v rámci grantového schématu Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb - opatření 2.3 JPD 3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb.

Žádosti předkládejte na adresu:

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Jelení 15
118 00 Praha 1

Žádosti předkládejte do 18. 3. 2005 do 16.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.