Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo: 112

Platnost od: 5. 3. 2019 10:00

Platnost do: 31. 5. 2019 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 3. 2019 10:00

Alokace v Kč: 330 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:58

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Vážení žadatelé a příjemci, v pátek 31. 5. 2019 ve 23:59 končí příjem žádostí v této výzvě. Chtěli bychom Vás upozornit, že tým technické podpory OPZ je k dispozici do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám úspěšné dny.

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 5. 3. 2019
 
Aktualizováno: 2. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel