Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce

Číslo: 123

Platnost od: 31. 8. 2015 08:00

Platnost do: 31. 3. 2021 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 880 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 12:59:59

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněným žadatelem je pouze Fond dalšího vzdělávání.

Text výzvy byl k 24. 3. 2016 revidován, a to z důvodu zúžení podporovaných aktivit a bližší specifikace cílových skupin.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 31. 8. 2015
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020