Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Číslo: 127

Platnost od: 5. 1. 2016 08:00

Platnost do: 6. 6. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 5. 2016 00:00

Alokace v Kč: 40 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:10

Specifický cíl:
 • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.2 Rovnost žen a mužů
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů: 

 • Do výzvy bylo podáno celkem 18 projektových žádostí.
 • Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže), která proběhla dne 13. září 2016.
 • Přehled podpořených projektů lze nalézt v závěrečné části zápisu.
 • Zápis z jednání výběrové komise 

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 5. 1. 2016
 
Aktualizováno: 20. 9. 2019