Obsah:

 

Přesné informace týkající se samotné žádosti, jejích náležitostí, specifikace oprávněných žadatelů, podporovaných aktivit a cílových skupin, včetně informací o překládání žádostí, naleznete v textu výzvy.

Ve 4. kole této výzvy je možné čerpat více než 67 milionů korun. Minimální výše podpory na jeden projekt je 1 milion korun, maximálně je možné získat 6 milionů korun. Projekty mohou být podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů na jejich realizaci.

Příjem žádostí bude ukončen 4. srpna 2006 ve 14.00 hodin. Přípravu žádostí je možné po domluvě konzultovat s pracovníky opatření 2.1 oddělení implementace JPD 3 OZF MHMP do 28. července.

Pro zájemce je připraven seminář „Jak připravit žádost o finanční podporu z JPD 3“, který se bude konat ve čtvrtek 13. července ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1. Na tento seminář se můžete zaregistrovat na emailové adrese: dagmar.zdenkova@cityofprague.cz.

Kontaktní osoby pro opatření 2.1
  • Mgr. Petra Altmannová, manažerka opatření 2.1, tel. 236 003 951, e-mail: petra.altmannova@cityofprague.cz
  • Mgr. Karolína Harries, projektová manažerka, tel. 236 003 918, e-mail: karolina.harries@cityofprague.cz
  • Ing. Věra Palowská, finanční manažerka, tel. 236 003 917, e-mail: vera.palowska@cityofprague.cz
  • Ing. Petra Hlaváčková, finanční manažerka, tel. 236 003 916, e-mail: petra.hlavackova@cityofprague.cz