Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

VZ13 - "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Královédvorsko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 11:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 211 310 Kč

 
06. 05. 2016

VZ31 - "Sociálně aktivizační služby - komunitní práce - Královédvorsko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 348 951 Kč

 
06. 05. 2016

VZ32 - "Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královédvorsko"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 11:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 379 619 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací kurzy a školení v rámci projektu Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 12. 2014 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikace pro Prahu IV.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 01. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 36 000 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání pro Hradiště - opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 221 000 Kč

 
06. 05. 2016

Evaluace v lokálních partnerstvích - 2014

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 12. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 933 884 Kč

 
06. 05. 2016

VZ35 - „Sociální rehabilitace – terénní – osoby s duševním onemocněním - Hradecko“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 617 581 Kč

 
06. 05. 2016

VZ38 - „Sociální rehabilitace – terénní – osoby s duševním onemocněním - Jičínsko“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 665 734 Kč

 
06. 05. 2016

VZ39 - „Sociální rehabilitace – podpora kompetenci v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů terénní formou – pro osoby s mentálním postižením - Jičínsko“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 951 848 Kč

 
06. 05. 2016

VZ40 - „Sociální rehabilitace – terénní – osoby s duševním onemocněním - Rychnovsko“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 08:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 665 734 Kč

 
06. 05. 2016

VZ41 - „Sociální rehabilitace – terénní – osoby s duševním onemocněním - Náchodsko“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 951 848 Kč

 
06. 05. 2016

Elektronická spisová služba ve veřejném sektoru

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 12. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
06. 05. 2016

Ekonomika veřejného sektoru

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 12. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 72 000 Kč

 
06. 05. 2016

Registry ve veřejné správě

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 12. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 75 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací aktivita Montér strojů a zařízení

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 12. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 340 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávací aktivity pro společnost WOCO STV, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 12. 2014 07:42
Předpokládaná hodnota zakázky: 936 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vedoucí provozu mistr/mistrová

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 12. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 720 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávání pracovníků veřejné správy, včetně zpracování vstupní analýzy, vzdělávacího modulu a školicích materiálů II.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 01. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
06. 05. 2016

Nákup inzerce v tisku a online médiích II.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 02. 2015 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 136 926 Kč

 
06. 05. 2016