Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Dodávka služeb odborného vzdělávání v sociální oblasti

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 06. 2014 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 466 916 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění služby sociální prevence "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji"

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 249 959 Kč

 
06. 05. 2016

Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji III.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 05. 2014 14:26
Předpokládaná hodnota zakázky: 592 424 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění služby sociální prevence "Terénní programy" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 758 967 Kč

 
06. 05. 2016

„Zajištění služby sociální prevence nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji“

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 957 273 Kč

 
06. 05. 2016

"Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2014 09:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 668 275 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2014 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 640 255 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2014 10:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 820 350 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 504 500 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2014 09:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 253 250 Kč

 
06. 05. 2016

„Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 803 080 Kč

 
06. 05. 2016

Odborná školení pracovníků údržby TPCA.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2014 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 000 Kč

 
06. 05. 2016

Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, zpracování analýz a případových studií

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 365 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění workshopů a odborných setkání v rámci projektu „Podpora péče o ohrožené děti“.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 820 310 Kč

 
06. 05. 2016

VŘ na dodavatele vzdělávací služby školení svářečů pro společnost TOUAX s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 06. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 234 500 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Praktické dovednosti pro sociální pracovníky“

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 49 587 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Smyslová aktivizace podle Lore Wehner“

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 196 694 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Psychosociální dovednosti pro pracovníky v sociálních službách“

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 41 322 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Práce s klientem zaměřená na řešení“

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 148 760 Kč

 
06. 05. 2016

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II - terénní programy - regiony Příbram, Beroun, Praha-západ, Kladno, Rakovník

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 06. 2014 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 777 200 Kč

 
06. 05. 2016