Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO v oblasti IT -I.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14082

Název zakázky: Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO v oblasti IT -I.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 7. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DIAMO, státní podnik

Sídlo zadavatele: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jitka Prstková

IČ zadavatele: 00002739

DIČ zadavatele: CZ00002739

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Jiránková, DiS
 • Telefon: +420487894458
 • E-mail: jirankova@diamo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2022 12:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronický nástroj Tender arena, profil zadavatele DIAMO, státní podnik https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730, VZ0144275: Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO v oblasti IT – I.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnancům státního podniku DIAMO v oblasti IT – I..

Zakázka je rozdělena na dílčí části:

1.Hacking v praxi II

2.Teorie sítí a TPC/IP – nezbytné minimum správce a příprava Network+

3.Teorie sítí a TPC/IP – pokročilé síťové a bezdrátové technologie

4.Nasazení a správa firemních sítí

 

Dílčí část 1:

Hacking v praxi II

1.   Počet účastníků: 1

2.   Kurz Hacking v praxi II je neakreditovaný.

3.   Předpokládaný termín realizace kurzu od 10. 10. 2022 - 14. 10. 2022.

4.   V celkovém minimálním rozsahu 40 hodin (39 hodin výuky, 1 hodina závěrečný

      pohovor). Počty hodin neobsahují přestávky.    

5.   Výuková hodina má stanoven fond na 60 minut.

6.   Místo vzdělávání otevřeného kurzu jsou prostory zajištěné dodavatelem určené k realizaci vzdělávací aktivity.

7.   Typ kurzu: otevřený

8.   Forma výuky: prezenční

9.   Náplň kurzu:

Systémové útoky aneb deset nejčastějších hříchů IT pracovníků, kvůli kterým přicházíme o firmu

·     Zneužívání nejčastějších chyb v administraci ke kompletní kompromitaci sítě

·     Proč nevinné přesměrování lokálních zdrojů v RDP může vést k ovládnutí sítě

·     RDP MitM a session recording aneb vzdálený záznam klávesnice a obrazovky admina

·     Chybné používání identit pro administraci, spuštění úloh a služeb

·     Offline útoky pro ovládnutí domény

·     Hesla a vykrádání tajemství z počítačů

·     Zneužívání shadowcopy pro vykrádání databází, Active Directory a file serverů

·     Zneužívání lokálních účtů ve výchozím nastavení

·     Vykrádání paměti počítače

·     Vykrádání profilů a šifrovacích tajemství

·     Pass The Hash aneb jak s údaji z paměti ovládnout vzdálené systémy a proč není třeba lámat hesla

·     NTLM Relay aneb jak položit zcela vzdálené systémy, kam nikdo nechtěl přistupovat jen během útoků MitM

·     Responder a podvrh legitimních cílů aneb jak snadno nalákat oběť a zneužít její výchozí nastavení

·     Pass The Ticket aneb vykrádání Kerberosu

·     Kerb roasting aneb kompromitace účtů služeb

·     Golden Ticket prakticky - průstřel celého AD forestu pomocí jediné domény

·     DMA útoky aneb jak obejít ochranu BitLocker

Malware a vše na co jste se báli zeptat aneb jak ovládnout firmu na dálku a proč je většina firem prostřelená zevnitř

·     Princip komunikace a proč útoky zevnitř vedou 

·     Jak zneužít nejčastější cesty spuštění malwaru k infiltraci prostředí 

·     Možnosti ovládání a sledování obětí

·     Skrývání malware - kam se skrýt, aby vás nikdo nehledal

o  Wmi filtry 

o  Využívání více úrovní streamů

·     Opomíjená nastavení office

·     Skrývání v registrech

·     Šifrování

·     Neobvyklé metody spouštění kódu

·     Využívání skrytých kanálů a tuneling v jiných protokolech

·     Pivoting aneb jak prostoupit z napadeného počítače dál do nepřístupného prostředí

·     Automatizace prostupu prostředím

·     Infekce obsahu při MitM útocích

·     Fileless backdooring 

·     Asynchronní komunikace

·     Skrývání malwaru pomocí Application Compatibility Toolkitu a tvorba shimů

USB Hid útoky aneb jak zneužít cokoli v USB ke kompletní kompromitaci systému

·     Falešné USB flash disky dynamicky měnící svůj obsah pro ovládnutí sítě

·     Způsob vytváření objektů na HID sběrnici

·     Ovládání počítačů pomocí HID injection

·     Způsoby zcizení síťového provozu a SSL inspekce

·     Přihlášení k systému bez fyzického přístupu

·     Reverzní SSH tunel pro ovládnutí počítače

·     Kali Nethunter jako penetrační platforma

·     P4wnP1 a BashBunny jako prostředek pro penetrační testování

MouseJacking a KeyJacking

·     Zneužívání zranitelných klávesnic a myší pro ovládnutí vzdálených počítačů

Úvod do Android Hackingu

·     Generování malwaru pro mobilní prostředí

·     Prosřelování slabin na zastaralých systémech

·     Zneužívání oprávnění aplikací

·     Možnosti sledování mobilních zařízení

DoS attacks

·     Flooding cílů

·     Reflection attacks

·     Amplification effect

10.   Kurz je určen pro správce sítí, administrátory bezpečnost IT, auditorům bezpečnosti a budoucím penetračním testerům, kteří si prakticky vyzkouší pokročilejší hacking techniky, principy na kterých funguje napadání a ovládání firemních systémů vzdáleně bez nutnosti přímého zásahu do síťového prostředí, porozumí klíčovým problémům bezpečnosti počítačových sítí, jako je sledování našich aktivit na počítači, způsobu ovládání počítačů na dálku a jejich dopady pro bezpečnost firemních dat a celého prostředí. Kurz Vám umožní také pochopit principy útoků pomocí USB zařízení a prakticky se je naučit využívat pro získání kontroly nad vzdáleným počítačem. 

11.  Součástí plnění je zajištění závěrečného pohovoru.

12.  Výstupem absolvování vzdělávací aktivity bude Osvědčení o absolvování kurzu.

13.  Součástí nabídkové ceny jsou oficiální studijní materiály k danému kurzu a náklady za prostory určené k realizaci vzdělávací aktivity zajištěné dodavatelem.

 

Dílčí část 2:

Teorie sítí a TPC/IP – nezbytné minimum správce a příprava Network+

1.   Počet účastníků: 2

2.   Kurz Teorie sítí a TPC/IP – nezbytné minimum správce a příprava Network+ je neakreditovaný.

3.   Předpokládaný termín realizace kurzu od 31. 10. 2022 - 4. 11. 2022.

4.   V celkovém minimálním rozsahu 30 hodin (29 hodin výuky, 1 hodina závěrečný pohovor). Počty hodin neobsahují přestávky.   

5.   Výuková hodina má stanoven fond na 60 minut.

6.   Místo vzdělávání otevřeného kurzu jsou prostory zajištěné dodavatelem určené k realizaci vzdělávací aktivity.

7.   Typ kurzu: otevřený

8.   Forma výuky: prezenční

9.   Náplň kurzu:

Úvod k sítím, příklady sítí, tvorba síťového prostředí

·    Rozsahy sítí.
·    Komponenty podílející se na tvorbě síťového prostředí.
·    Topologie sítí.
·    Síťové technologie.

RM ISO/OSI model

·     Vznik ISO/OSI modelu
·     Sedm vrstev modelu
·     Přenos dat
·     Druhy služeb

Síťové protokoly

·     Protokoly a přenos dat.
·     Obvyklé protokoly používané v síťovém prostředí.
·     Jiné komunikační protokoly.
·     Protokoly používané pro RAS spojení.

Protokol TCP/IP

·     Sada protokolů TCP/IP.
·     Překlad jmen na sítích TCP/IP.
·     Popis procesu přenosu dat.
·     Směrování dat mezi sítěmi.

Adresování pomocí protokolu IP

·     Třídy IP adres.
·     Subneting.
·     Plánování adresného prostoru.
·     Konfigurace protokolu TCP/IP.

Optimalizace vyhledání hosta v síti používající IP adresu

·     Binární zápis IP adresy.
·     Binární zápis „subnet mask“.
·     Proces vyhledání hosta v síti a předání dat.

Možnosti sledování sítě

·     Network monitor
·     Analýza síťového provozu
·     Řešení problémů v sítích

Automatické přidělování Internet Protocol (IP) adres

·     Přehled o DHCP
·     Instalace služby DHCP
·     Autorizace služby DHCP
·     Tvorba a konfigurace DHCP "Scope"
·     Přizpůsobení funkcí služby DHCP
·     Konfigurace DHCP v směrovaném IP prostředí
·     Podpora DHCP

Implementace rozlišování jmen pomocí DNS

·     Přehled dotazovacího procesu DNS
·     Instalace služby DNS
·     Konfigurace rozlišování jmen na klientech
·     Tvorba a konfigurace zón
·     Konfigurace DNS pro interní použití
·     Integrace DNS a DHCP
·     Podpora a řešení problémů na DNS serverech

Konfigurace Windows serveru jako směrovače

·     Přehled směrovačů a směrovacích tabulek
·     Konfigurace síťových spojení
·     Zajištění směrování pomocí služeb Routing and Remote Access
·     Konfigurace statických cest ve směrování
·     Konfigurace směrovacího protokolu Routing Information Protocol

Konfigurace přístupu k Internetu pro síť

·     Možnosti v připojení sítě k Internetu
·     Konfigurace přístupu k Internetu pomocí směrovače
·     Konfigurace přístupu k Internetu pomocí překladu adres (NAT) 

10.    Kurz je určen pracovníkům zodpovědným za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí.

11.    Součástí plnění je zajištění závěrečného pohovoru.

12.    Výstupem absolvování vzdělávací aktivity bude Osvědčení o absolvování kurzu.

13.    Součástí nabídkové ceny jsou oficiální studijní materiály k danému kurzu a náklady za

      prostory určené k realizaci vzdělávací aktivity zajištěné dodavatelem.

 

Dílčí část 3:

Teorie sítí a TPC/IP – pokročilé síťové a bezdrátové technologie

1.   Počet účastníků: 2

2.   Kurz Teorie sítí a TPC/IP – pokročilé síťové a bezdrátové technologie je neakreditovaný.

3.   Předpokládaný termín realizace kurzu od 28. 11. 2022 - 2. 12. 2022.

4.   V celkovém minimálním rozsahu 30 hodin (29 hodin výuky, 1 hodina závěrečný pohovor). Počty hodin neobsahují přestávky.    

5.   Výuková hodina má stanoven fond na 60 minut.

6.   Místo vzdělávání otevřeného kurzu jsou prostory zajištěné dodavatelem určené k realizaci vzdělávací aktivity.

7.   Typ kurzu: otevřený

8.   Forma výuky: prezenční

9.   Náplň kurzu:

WiFi sítě

·     Frekvence pro přenos bezdrátových sítí

·     Ukázka spektrální analýzy

·     Typy antén a jejich aplikace dle pozic klientů/AP

·     Fresnelova zóna

·     Přehled norem 802.11

·     Přenosové technologie, kódování, dosah, interference

·     Datové, kontrolní a management rámce

·     Přístupová zařízení, opakovače, mosty

·     Budování jednoduchých sítí

·     Rozšiřování jednoduchých sítí

·     Správa rozsáhlých sítí a roaming, LightWeight AP, Wireless Controller Switch

Radius server

·     Důvody nasazení – bezpečnost, dynamické přidělování přístupu

·     Správa politik

·     Implementace certifikátů

·     Hlídání přístupu k switchům a bezdrátovým sítím pomocí bezpečnostních skupin v Active

   Directory

·     Implementace ověřování síťových klientů prostřednictvím Group Policy

Virtual LANs / Virtuální lokální sítě

·     Důvody nasazení - bezpečnost, oblasti všesměrového vysílání

·     Principy VLANs

·     802.1q frame tagging

·     Propojení VLAN

·     Přepínání na 3. vrstvě

Spanning Tree Protocol

·     Řešení smyček v síti

·     Volba Root switche

·     Princip uzavírání cest

·     Optimalizace protokolu pro přenosy dat různých VLAN

·     Rychlá konvergence pomocí RPVST

·     Agregace portů

·     Principy agregování portů

·     Protokoly pro agregování portů

Multicasting / Skupinové vysílání

·     Principy skupinového vysílání

·     Podpora na úrovni přepínání 2. vrstvy

·     Skupinové vysílání protokolu IP

·     Skupinové adresování

·     Správa skupin: protokol IGMP

·     Routování skupinového vysílání

·     Aplikace multicastingu

Virtual Private Networks

·     Typy VPN řešení

·     Implementace VPN server na Microsoft Windows platformě

·     Centrální nastavování VPN přístupu

·     Centrální sledování využívání VPN přístupu

Quality of Services / Zajištění kvality služeb

·     Požadavky na QoS

·     Principy zajištění QoS

·     Implementace QoS

·     QoS priorita/DiffServ

·     NBAR, klasifikace a značkování

·     Queuing, LLQ

·     WRED

Network Management / Správa sítí

·     Vývoj protokolů SNMP

·     Databáze MIB

·     Ukázka implementace dohledu sítě pomocí Nagios / Paessler

10.    Kurz je určen pro IT specialisty, kteří znají TCP/IP protokol rozsahu kurzu Teorie sítí a TPC/IP – nezbytné minimum správce a příprava Network+ a kteří budou zavádět, plánovat a řešit síťovou infrastrukturu –          managovatelné switche, WiFi access pointy, RADIUS server, VPN přístup pro zaměstnance z domova či z terénu, ale prozatím mají s těmito prvky jen omezené zkušenosti.

11.    Součástí plnění je zajištění závěrečného pohovoru.

12.    Výstupem absolvování vzdělávací aktivity bude Osvědčení o absolvování kurzu.

13.    Součástí nabídkové ceny jsou oficiální studijní materiály k danému kurzu a náklady za prostory určené k realizaci vzdělávací aktivity zajištěné dodavatelem.

 

Dílčí část 4:

Nasazení a správa firemních sítí

1.   Počet účastníků: 1

2.   Kurz Nasazení a správa firemních sítí je neakreditovaný.

3.   Předpokládaný termín realizace kurzu od 21. 11. 2022 - 25. 11. 2022.

4.   V celkovém minimálním rozsahu 40 hodin (39 hodin výuky, 1 hodina závěrečný pohovor). Počty hodin neobsahují přestávky.    

5.   Výuková hodina má stanoven fond na 60 minut.

6.   Místo vzdělávání otevřeného kurzu jsou prostory zajištěné dodavatelem určené k realizaci vzdělávací aktivity.

7.   Typ kurzu: otevřený

8.   Forma výuky: prezenční

9.   Náplň kurzu:

·     Architektura firemních sítí
·     Přepínání v Cisco přepínačích
·     Implementace firemní LAN sítě
·     Stavba redundantní topologie v přepínaných sítích
·     Agregace portů
·     Směrovací protokol EIGRP
·     Nastavení OSPF
·     Optimalizace OSPF
·     Externí BGP
·     Síťová redundance
·     Překlad adres (NAT)
·     Virtualizační protokoly a techniky
·     Virtuální privátní sítě (VPN)
·     Principy bezdrátového přenosu
·     Možnosti nasazení bezdrátových sítí
·     Roaming v bezdrátových sítích a lokalizační služby
·     Funkce bezdrátového přístupového bodu (AP)
·     Autentizace v bezdrátových sítích
·     Troubleshooting bezdrátových sítích
·     Nastavení síťových služeb
·     Použití nástrojů pro analýzu sítě
·     Implementace bezpečné infrastruktury
·     Zabezpečení administrátorského přístupu

10. Kurz je určen pro administrátory firemních sítí a návrháře sítí.

11. Součástí plnění je zajištění závěrečného pohovoru.

12. Výstupem absolvování vzdělávací aktivity bude Osvědčení o absolvování kurzu.

13. Součástí nabídkové ceny jsou oficiální studijní materiály k danému kurzu a náklady za prostory určené k realizaci vzdělávací aktivity zajištěné dodavatelem.

Předpokládaná hodnota dílčích částí v Kč (bez DPH):

Dílčí část 1: 35 000 Kč

Dílčí část 2: 50 000 Kč

Dílčí část 3: 57 000 Kč

Dílčí část 4: 75 000 Kč

Vzdělávací aktivity budou spolufinancovány z prostředků projektu POVEZ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 217000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2022 -12/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky k § 114 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky k § 114 odst. 2 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH doplní účastník výběrového řízení do návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy pro každou část samostatně, tzn., předloží samostatnou smlouvu pro každou dílčí část. Nabídková cena je včetně nákladů za školící prostory zajištěné dodavatelem.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za dílčí část 1 samostatně, za dílčí část 2 a 3 společně, za dílčí část 4 samostatně. V dílčí části 2 a 3 jsou vzdělávací aktivity, které na sebe navazují, a je třeba, aby byly školeny jedním dodavatelem. Z tohoto důvodu požadujeme předložení samostatných nabídek, nicméně hodnocena bude cena za součet dílčích částí 2 a 3.

V nabídkách musí být dodržen min. hodinový rozsah.

V případě rovnosti nabídkových cen v Kč bez DPH více účastníků bude rozhodující vzdálenost (v kilometrech) prostor zajištěný účastníkem výběrového řízení určených k realizaci vzdělávacích aktivit (Místo dodání / převzetí plnění) od sídla zadavatele.

Vzdálenost bude měřena prostřednictvím webové aplikace Google Maps (https://www.google.cz/maps ). Zadavatel bude posuzovat nejkratší vzdálenost navrženou ve výše uvedené webově aplikaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti přiměřeně k § 74 odst. 1 ZZVZ, a to v rozsahu dle Přílohy č. 3 této Výzvy.

Profesní způsobilost

Účastník výběrového řízení prokáže splnění profesní způsobilosti:

a)Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského/obchodního rejstříku).

b)Doklady o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity ve školené oblasti (např. maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Účastník výběrového řízení je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník výběrového řízení předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník výběrového řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník výběrového řízení nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, což může být důvodem vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené Výzvou a požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a k jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následující struktuře:

 • krycí list nabídky (Příloha č. 1) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
 • nabídku,
 • doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského/obchodního rejstříku),
 • doklady o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity ve školené oblasti,
 • návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb (Příloha č. 2) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, nedílné části smlouvy s dodavatelem budou vyplňovány po výběru dodavatele.
 • případné další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité.

Nabídku podá dodavatel elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena (dále jen elektronický nástroj) v českém jazyce.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, s výjimkou případů, kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu dat nabídky (tento vyšší limit je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního zadávacího řízení shodný). Každý jednotlivý soubor, který je součástí nabídky, nesmí přesáhnout velikost 100 MB.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

a) Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí elektronického nástroje).

b)  Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

c) Pakliže je v těchto zadávacích podmínkách uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude uvedena bez DPH, bude uvedena včetně nákladů za školící materiály a včetně nákladů za prostory určené ke vzdělávání zajištěné dodavatelem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku podá dodavatel elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena (dále jen elektronický nástroj) v českém jazyce. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídky do jedné nebo více dílčích částí. V případě podání nabídek do více dílčích částí podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část. V dílčí části 2 a 3 jsou vzdělávací aktivity, které na sebe navazují, proto se vyžaduje podání nabídky na část 2 a část 3 sice samostatně, ale zároveň musí být podána nabídka na obě dílčí části v rámci této zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Tender arena. K později podaným žádostem o vysvětlení zadávacích podmínek nebude zadavatelem brán zřetel.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky přijaté v elektronickém nástroji Tender arena po stanoveném termínu pro přijetí nabídek a nabídky, které nesplní minimální celkový rozsah vzdělávací aktivity, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci výběrového řízení bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků výběrového řízení nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí dle požadavku poskytovatele dotace zavazovat dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Veškeré podstatné informace k zajištění poptávaných školení musí účastník sdělit zadavateli ve své nabídce a ve lhůtě k předložení nabídky. Neúplnost nabídky či nejasnosti v nabídce mohou vést k vyloučení účastníka z výběrového řízení.

O výsledku výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 177800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GOPAS, a.s., Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 63911035

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2022

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): OKsystem a.s., Na Pankráci 1690/125, 14000 Praha 4, IČO 27373665

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2022

Datum ukončení: 2. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 7. 2022
 
Aktualizováno: 25. 8. 2022