Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění ubytování a pronájmu zasedací místnosti ve Wernigerode - Německo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13468

Název zakázky: Zajištění ubytování a pronájmu zasedací místnosti ve Wernigerode - Německo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Rovnovážka, z. s.

Sídlo zadavatele: Na Hranici 456, 739 32 Vratimov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Klára Tidrichová
 • Telefon: +420736140697
 • E-mail: klara.tidrichova@rovnovazka.cz

IČ zadavatele: 22760482

DIČ zadavatele: CZ22760482

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Klára Tidrichová
 • Telefon: +420736140697
 • E-mail: klara.tidrichova@rovnovazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 7. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Rovnovážka, z.s., 28. října 165/68, 709 00 Ostrava, kancelář č. 405

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je:

A) zajištění ubytování pro celkem nejvýše 16 klientů zadavatele po dobu realizace stáží v letech 2020 a 2021;
B) zajištění ubytování pro 1 zástupce zadavatele po dobu realizace stáží v letech 2020 a 2021;
C) pronájem zasedací místnosti po dobu realizace stáží v letech 2020 a 2021;
D) zajištění krátkodobého ubytování pro 1 – 2 zástupce zadavatele při přípravných a monitorovacích návštěvách v letech 2020 a 2021.

Předmět plnění bude realizován ve městě Wernigerode v Německu, tj. místo realizace pracovních stáží klientů zadavatele – viz podrobněji níže. 

Zakázka je zadávána jako celek. Nelze podávat nabídky zvlášť do jednotlivých částí zakázky. Dodavatel může využít poddodavatele.

Požadavky na předmět zakázky:

A) Zajištění ubytování pro celkem nejvýše 16 klientů zadavatele po dobu realizace stáží v letech 2020 a 2021:

 • Celkem cca 8 klientů v roce 2020 a cca 8 klientů v roce 2021 s tolerancí +/-4 osoby v každém roce realizace (zadavatel si vymezuje možnost upřesnit dodavateli počet osob 1 týden před plánovaným odjezdem na stáž).
 • Maximálně 4 klienti v jednom pokoji/apartmánu
 • Dostatečné úložné prostory (tj. šatní skříně, police, skříňky na osobní věci) na dlouhodobý pobyt pro daný počet osob v každé ubytovací jednotce (tj. pokoji/apartmánu)
 • Min. 1 psací / jídelní stůl s příslušným počtem židlí v jedné ubytovací jednotce (tj. v pokoji/apartmánu)
 • Ložní prádlo (obměna min. 1x / 2 týdny)
 • Zajištěný úklid min. 1x týdně nebo zajištěné úklidové prostředky (tj. vysavač, kyblík, smeták, smetáček a lopatka, hadr na nábytek, hadr na podlahu nebo mop pro každou ubytovací jednotku)
 • Koupelna a WC sdílené max. 4 osobami
 • Min. 1 společná kuchyň v jednom objektu s vybavením vč. spotřebičů: lednička, sporák, mikrovlnná trouba, jídelní stůl (stoly) s dostatečným počtem židlí pro všechny ubytované, mycí prostředky (tj. prostředek na mytí nádobí, houbička, utěrka) nebo obdobně vybavená kuchyňka v každé ubytovací jednotce.
 • Pračka k dispozici v objektu ubytovacího zařízení
 • Sušák na prádlo v každé ubytovací jednotce nebo společná prádelna/sušárna v jednom objektu
 • Dostupné bezplatné internetové připojení – WIFI v každé ubytovací jednotce
 • Ubytovací zařízení musí být na území města Wernigerode a to buď v centru města (tj. ve vzdálenosti max. 1 km od Marktplatz), nebo v dosahu městské hromadné dopravy (MHD), přičemž zastávka MHD se musí nacházet ve vzdálenosti do 500 m od ubytovacího zařízení s dojezdovým časem max. 30 minut do centra města dle https://www.google.cz/maps.
 • V ceně musí být zahrnuty veškeré poplatky včetně případné turistické taxy a včetně spotřeby energie.

B) Zajištění ubytování pro 1 zástupce zadavatele po dobu realizace stáží v letech 2020 a 2021:

 • Samostatný dvoulůžkový byt/apartmán.
 • Ložní prádlo (obměna min. 1x/2 týdny)
 • Vybavená kuchyň vč. spotřebičů: lednička, sporák, mikrovlnná trouba, jídelní stůl a židle, mycí prostředky (tj. prostředek na mytí nádobí, houbička, utěrka)
 • Samostatné sociální zařízení v prostoru bytu/apartmánu: WC, umyvadlo + sprcha nebo vana
 • Zajištěný úklid min. 1x týdně nebo zajištěné úklidové prostředky (tj. vysavač, kyblík, smeták, smetáček a lopatka, hadr na nábytek, hadr na podlahu nebo mop pro každou ubytovací jednotku)
 • Pračka k dispozici v objektu ubytovacího zařízení
 • Sušák na prádlo v ubytovací jednotce nebo společná prádelna/sušárna v ubytovacím zařízení
 • Dostupné bezplatné internetové připojení – WIFI v ubytovací jednotce
 • Ubytovací zařízení musí být na území města Wernigerode a to buď v centru města (tj. ve vzdálenosti 1 km od Marktplatz), nebo v dosahu městské hromadné dopravy (MHD), přičemž zastávka MHD se musí nacházet ve vzdálenosti do 500 m od ubytovacího zařízení s dojezdovým časem max. 30 minut do centra města dle https://www.google.cz/maps.
 • Ubytovací zařízení pro zástupce zadavatele může být totožné se zařízením pro klienty zadavatele. V opačném případě musí být oba objekty od sebe vzdáleny max. 30 minut dochůzí nebo dojezdové vzdálenosti MHD dle https://www.google.cz/maps.
 • V ceně musí být zahrnuty veškeré poplatky včetně případné turistické taxy a včetně spotřeby energie.

Společně pro body A a B:

Předpokládaný termín realizace zakázky:

Od 2.8.2020 do 25.9.2020, tj. 54 nocí (A: cca 8 osob, B: 1 zástupce zadavatele).

Od 4.7.2021 do 26.8.2021, tj. 54 nocí (A: cca 8 osob, B: 1 zástupce zadavatele).

V případě potřeby (tj. např. z důvodu nedostupné kapacity ubytovacího zařízení) je možné termín realizace posunout max. o 1 týden dříve nebo max. o 4 týdny později v každém roce realizace projektu, ale vždy tak, aby byl termín ubytování shodný pro všechny účastníky i zástupce zadavatele v případě ubytování ve více objektech. V případě nutnosti je možné v každém roce realizace využít max. 2 různá ubytovací zařízení pro bod A a 2 různá ubytovací zařízení pro bod B při splnění všech výše definovaných požadavků.

Vítězný dodavatel bude před podpisem smlouvy vyzván k dodání smlouvy o ubytování nebo alespoň písemného potvrzení provozovatele ubytovacího zařízení o rezervaci ubytování v dostatečné kapacitě. Dokument bude vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy dodán v anglickém, německém nebo českém jazyce.

C) Pronájem zasedací místnosti:

Zasedací místnost pro min. 10 osob (max. pro 30 osob),

Minimální požadované vybavení:

 • stoly a židle pro příslušný počet osob,
 • tabule nebo flipchart s psacími potřebami (tj. fixy nebo křída),
 • denní světlo a funkční umělé osvětlení,
 • dostupné sociální zařízení (tj. WC, umyvadlo) min. ve stejné budově,
 • dostupné internetové připojení – WIFI (v ceně pronájmu).

Místnost musí být dostupná skupině v průběhu realizace stáží (tj. dle termínů ubytování v každém roce realizace – viz body A a B výše) vždy jeden pracovní den v týdnu po dobu 8 týdnů v každém roce realizace, každý den min. na 6,5 hodiny, vždy v době od 8:30 do 15 hod, tj. celkem 8 dnů (52 hodin) v roce 2020 a 8 dnů (52 hodin) v roce 2021, celkem 16 dnů, tj. min. 104 hodin pronájmu za celou dobu realizace projektu.

Místnost se musí nacházet na území města Wernigerode, ve vzdálenosti max. 30 minut dochůzí nebo dojezdové vzdálenosti MHD od každého ubytovacího zařízení (bod A a B) dle https://www.google.cz/maps.

V ceně musí být zahrnuta spotřeba energie.

Vítězný dodavatel bude před podpisem smlouvy vyzván k dodání písemného potvrzení pronajímatele o rezervaci místnosti v požadovaných termínech. Tento dokument bude vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy dodán v anglickém, německém nebo českém jazyce.

D) Krátkodobé ubytování pro 1 – 2 zástupce zadavatele v letech 2020 - 2021

 • Ubytování v hotelu nebo penzionu min. standard 3* (dle serveru booking.com)
 • Samostatný, min. jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením pro každého jednotlivého zástupce zadavatele v každém termínu.
 • Dostupné bezplatné internetové připojení – WIFI v každém pokoji
 • Ubytování vždy pro 1 – 2 osoby na 2 – 3 noci v maximálně 6 různých termínech, které budou zadavatelem sděleny min. 7 kalendářních dnů před plánovaným odjezdem.
 • Max. počet realizovaných dnů ubytování za celou dobu realizace projektu, tj. 2. 8. 2020 – 31.12.2021 = 15 dnů (tj. osob x nocÍ).
 • Ubytovací zařízení musí být na území města Wernigerode a to v centru města (tj. ve vzdálenosti 1 km od Marktplatz) dle https://www.google.cz/maps.
 • V ceně musí být zahrnuty všechny poplatky včetně případné turistické taxy a včetně spotřeby energie.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 730470,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
2. 8. 2020 – 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Wernigerode, Německo, spolková republika Sasko –Anhaltsko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne nejnižší hodnotu, tedy nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková za celý předmět plnění zakázky.

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší.

V případě rovnosti nabídek bude o vítězné nabídce rozhodnuto transparentním losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) předložením čestného prohlášení – originál podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 2 – Čestné prohlášení);

Namísto čestného prohlášení je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel použije následující pořadí dokumentů:

Krycí list nabídky – dodavatel závazně použije Přílohu č. 1 výzvy,
Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých oddílů (kapitol),
Doklad prokazující splnění kvalifikace: čestné prohlášení uvedené v Příloze č. 2 výzvy podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
Nabídkovou cenu (viz Příloha č. 3 výzvy),
Popis zajištění předmětu zakázky v přesné struktuře a shodném pořadí podle požadovaných bodů uvedených v popisu (specifikaci) předmětu zakázky u částí A – D výše. Popis zajištění předmětu zakázky musí navíc obsahovat:

u bodů A a B: název a adresu ubytovacího zařízení, webovou stránku, uvedenou vzdálenost dle požadavků v zadání, popis vybavení pokojů/apartmánů/bytu vč. vybavení kuchyně, doplněný barevnými fotografiemi – min. 1 fotografie exteriéru ubytovacího zařízení, min. 1 barevné fotografie každé místnosti včetně koupelen a kuchyní. Informaci o tom, že cena zahrnuje veškeré poplatky včetně energií a případné turistické taxy.
u bodu C: název a adresu zasedací místnosti, velikost, popis vybavení, časovou dostupnost (tj. možné termíny pronájmu), změřenou vzdálenost dle požadavků v zadání, informaci o tom, že cena zahrnuje spotřebu energie a alespoň jednu barevnou fotografii interiéru místnosti včetně vybavení.
U bodu D: popis splnění požadovaných požadavků a uvedení názvů, adres a webových stránek alespoň tří ubytovacích zařízení, splňujících daná kritéria.

Návrh smlouvy (Příloha č. 4 výzvy), podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
Pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci nebo je jednáno na základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále nebo úředně ověřené kopii (je-li relevantní),
Seznam poddodavatelů (viz Příloha č. 5 výzvy),

další přílohy související s předmětem zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy o poskytnutí služby. Pro zpracování nabídkové ceny dodavatel použije přílohu č. 3 - Nabídková cena.

Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako konečná a nejvýše přípustná, nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nutné a způsobilé k realizaci předmětu zakázky, vč. všech místních poplatků, rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady dodavatele.

Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé mohou nabídky předkládat buď:a)V listinné formě v jednom originále.Nabídka musí být zadavateli podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Obálka musí být na přelepu opatřena podpisem dodavatele, případně osoby oprávněné jednat za dodavatele. Nabídka musí být vlastnoručně podepsaná osobou (osobami) oprávněnou jednat za dodavatele (je-li dodavatel zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, bude spojena do jednoho svazku způsobem, který zabraňuje manipulaci s jednotlivými listy, nálepky budou opatřeny podpisem dodavatele, případně osoby oprávněné jednat za dodavatele).Všechny listy nabídky i příloh budou řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. V případě osobního podání budou nabídky přijímány pouze v pracovních dnech, a to od 8:00 do 14:00 (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00) na adrese 28. října 165/68, 709 00 Ostrava, 4. patro, kancelář 405 a to po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele (tel.: +420 736 140 697, e-mail: klara.tidrichova@rovnovazka.cz).Nabídky v listinné podobě je možné též zaslat na adresu Rovnovážka, z.s., 28. října 165/68, 709 00 Ostrava. Nabídky však musí být doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a nepostačí tedy, že nabídka bude ve lhůtě pro podání nabídky předána k poštovní přepravě. Odpovědnost za podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je na uchazeči. Doručení nabídky na jinou adresu, než je uvedeno v této Výzvě, není považováno za řádné doručení nabídky.b)Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek. Forma: Jeden soubor PDF včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, kdy všechny strany nabídky i příloh budou řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem dodavatele, případně osoby oprávněné jednat za dodavatele dle Zákona č. 227/2000 Sb. Nabídka bez ohledu na způsob jejího podání musí být podána v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky, a to zasláním dotazu v listinné podobě písemně na adresu: 28. října 165/68, 709 00 Ostrava, nebo elektronicky e-mailem na adresu klara.tidrichova@rovnovazka.cz. Žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Dodatečné informace, včetně přesného znění dotazů, na které zadavatel prostřednictvím dodatečných informací reaguje, poskytne zadavatel všem zájemcům o veřejnou zakázku (dodavatelům, kterým zadavatel poskytl tuto výzvu, nebo jinak projevili zájem o veřejnou zakázku) a zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o poskytnutí služby (Příloha č. 4 Výzvy). Uchazeč je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou uchazečem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění, nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky.

Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.

Nabídka bude zpracována v souladu s kapitolou 20 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost, verze 11 účinné od 15.10.2019, dostupné na adrese: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s kap. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí na veřejné zakázce.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel nebude předložené nabídky vracet.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel uvádí odkazy na zákon z důvodu používání některých jeho právních institutů či termínů.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2020
 
Aktualizováno: 31. 7. 2020