Zpět

Provozní doba hotline IS KP14+ dne 31. 12. 2015

<p> <span>Upozorňujeme žadatele v OPZ na možné komplikace, pokud budou finalizovat své žádosti o podporu dne 31. 12. 2015. </span> </p>

Vzhledem ke kumulaci termínu ukončení příjmu žádostí u několika výzev OPZ k tomuto datu (viz níže) může dojít k omezením při práci v MS2014+. Rovněž s ohledem na nastavení provozní doby Hotline iskp@mpsv.cz proto žadatelům doporučujeme, aby pokud možno nenechávali finalizaci žádostí až na 31. 12. 2015, tj. na den ukončení příjmu žádostí uvedený v příslušných výzvách.

Obecně žadatelům doporučujeme, aby při finalizaci svých žádostí o podporu vždy počítali s nastavením provozní doby Hotline iskp@mpsv.cz, a to zejména v případech, kdy datum ukončení příjmu žádostí uvedené ve výzvě připadá na dny pracovního klidu. 

Výzvy OPZ probíhající do 31. 12. 2015:

  • 002 Budování kapacit sociálních partnerů
  • 003 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji
  • 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • 037 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
  • 116 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje


 
Uveřejněno: 3. 12. 2015
 
Aktualizováno: 3. 12. 2015