Upravit filtr
Upravit filtr

Anketa - dětské skupiny

Vážení žadatelé, pomozte nám do dalších výzev zmapovat zájem o dětské skupiny pomocí malé ankety.

 
23. 05. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizované pokyny pro evidenci podpory v IS ESF 2014+ poskytnuté účastníkům projektů

Aktuální pokyny pro evidenci podpory v IS ESF 2014+ poskytnuté účastníkům projektů a dokončení přenosu dat o projektech do IS ESF 2014+

 
19. 05. 2016

Šablony pro vytvoření nástrojů povinné publicity

Dnešním dnem byla zpřístupněna stránka s elektronickými šablonami pro vytvoření povinného plakátu, dočasné desky, stálé desky nebo billboardu.

 
19. 05. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

SPUŠTĚNÍ INTEGROVANÉHO PORTÁLU OPZ DNE 9. 5. 2016

Vítáme Vás na novém integrovaném portálu www.esfcr.cz!

 
09. 05. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost

Vyhlášení výzvy pro MAS

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

 
29. 04. 2016

Pokyny k vyplnění ZoR u projektů s jednotkovými náklady

Upozorňujeme, že na stránkách byly zveřejněny Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku.

 
22. 04. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Nové dokumenty u výzev č. 035 a 036

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 035 a 036 OPZ zaměřených na zařízení péče o děti předškolního věku byla zveřejněna prezentace ze semináře pro příjemce a zodpovězené časté dotazy.

 
21. 04. 2016

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.

 
18. 04. 2016

Aktualizace vzorů právních aktů

Upozorňujeme, že v návaznosti na revizi řídicí dokumentace OPZ účinné k 11. 4. 2016 byly aktualizovány vzory právních aktů OPZ.

 
07. 04. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Nové informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn nový dokument určený MAS - pravidla zapojení do OPZ při implementaci strategií CLLD.

 
07. 04. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 4. 2016 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady. Aktualizace zohledňuje rozvoj monitorovacího systému a nepředstavuje ztížení podmínek pro žadatele.

 
05. 04. 2016

Aktualizace častých dotazů u výzvy č. 033 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 033 OPZ pro územní samosprávné celky byl aktualizován soubor s častými dotazy - bylo přidáno 10 nových dotazů.

 
04. 04. 2016

Vyhlášení výzvy na podporu inovačního prostředí

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 124 OPZ na podporu inovačního prostředí.

 
30. 03. 2016

Nový dokument u výzev č. 033 a 034

Upozorňujeme, že u výzev č. 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky byly zveřejněny doplňující informace k příloze č. 2 týkající se podporovaných aktivit.

 
23. 03. 2016

Uveřejnění pokynů ke zpracování žádosti o změnu projektu

Upozorňujeme, že byly zveřejněny pokyny ke zpracování žádosti o změnu projektu v IS KP14+.

 
21. 03. 2016

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
17. 03. 2016

Časté dotazy k výzvě č. 033

Upozorňujeme, že byly uveřejněny časté dotazy k výzvě č. 033 OPZ pro územní samosprávné celky.

 
17. 03. 2016

Vyhlášení výzev ITI a IPRÚ

Upozorňujeme, že byly vyhlášeny výzvy č. 045 a 048 OPZ "Integrované územní investice (ITI)" a výzvy č. 046 a 049 OPZ "Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)".

 
16. 03. 2016

Prodloužení příjmu žádostí ve výzvě na sociální inovace

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny" došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu a rovněž ke změně kontaktních údajů.

 
07. 03. 2016

Seminář pro příjemce k výzvám č. 035 a 036 OPZ (Olomouc, 11. 5. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 035 a 036 OPZ na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo Prahu/v hl. m. Praze.

 
02. 03. 2016