Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Vyhlášení výzvy na podporu sociálních inovací

Upozorňujeme, že 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 024 OPZ na podporu sociálních inovací v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

 
26. 10. 2015

Hledáte práci? Přijďte na Profesia Days!

Zástupci organizací spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí nebudou chybět mezi vystavovateli na veletrhu práce Profesia Days, který se koná ve dnech 21. a 22. října na výstavišti v pražských Letňanech. Na jednom místě se dozvíte o nabídce zajímavých pracovních míst, novinkách na trhu práce či chystaných projektech. Také můžete navštívit řadu praktických seminářů a workshopů. Vstup je zdarma!

 
19. 10. 2015

Semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZ (říjen + listopad, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZPodpora sociálního podnikání.

 
14. 10. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu procesu transformace pobytových služeb

Upozorňujeme, že 20. října 2015 byla vyhlášena výzva č. 037 OPZ na podporu procesu transformace pobytových služeb a podporu služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
06. 10. 2015

Informace o otevřené výzvě č. 002 - Budování kapacit sociálních partnerů

Výzva OPZ č. 002 Budování kapacit sociálních partnerů je otevřena k přijímání projektových žádostí do 31. 12. 2015 12:00 hod.

 
06. 10. 2015

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 10. 2015 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ v souvislosti s rozvojem tohoto systému.

 
05. 10. 2015

Odložení vyhlášení výzvy zaměřené na rozvoj služeb zaměstnanosti

Upozorňujeme, že vyhlášení výzvy č. 122 OPZ, které mělo proběhnout dnes, bylo z důvodu dodatečných úprav textu výzvy přesunuto na 19. 10. 2015. Děkujeme za pochopení.

 
05. 10. 2015

Plánovaná výzva na podporu zařízení péče o děti

Rádi bychom Vás informovali o chystané výzvě OPZ na podporu zařízení péče o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zákona č. 455/1991 Sb.).

 
21. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Upozorňujeme, že 23. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 026 OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že 23. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 022 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce

Upozorňujeme, že 21. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 023 OPZ na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu efektivní veřejné správy

Upozorňujeme, že 9. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 025 OPZ pro projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy.

 
01. 09. 2015

Vyhlášení výzev OPZ na implementaci vládní strategie rovnosti žen a mužů

Upozorňujeme, že 1. září 2015 byly vyhlášeny výzvy č. 027 a 028 OPZ na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
28. 08. 2015

Dobrá praxe - další případové studie realizovaných projektů OP LZZ

Chcete žádat o dotaci v Operačním programu Zaměstnanost? Inspirací pro Vás mohou být případové studie, které byly doplněny o 17 novinek. Prohlédnout si můžete stručné abstrakty i celé studie, které se zaměřují na zachycení dobré praxe.

 
27. 08. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže

Upozorňujeme, že 1. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 116 OPZ "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje".

 
26. 08. 2015

MPSV finalizuje podobu mapy sociálně vyloučených lokalit

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně projednává konečnou podobu Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Mapa vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících šetření realizovaných mezi lety 2014-2015 v obcích, kde byl identifikován výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit.

 
21. 08. 2015

Fotografická soutěž Evropské komise

Upozorňujeme na probíhající soutěž Evropské komise "Europe in my Region", do které je možné zasílat snímky projektů financovaných z evropskách peněz.

 
17. 08. 2015

Informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byly uveřejněny informace řídicího orgánu OPZ pro Místní akční skupiny týkající se investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 
06. 08. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu sociálního podnikání

Upozorňujeme, že 17. srpna 2015 byla vyhlášena výzva č. 015 OPZ na podporu sociálního podnikání.

 
30. 07. 2015

Vzor pracovního výkazu OPZ

Upozorňujeme, že k 30. 7. 2015 došlo k uveřejnění vzoru pracovního výkazu OP Zaměstnanost.

 
30. 07. 2015