Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR z května 2015 přináší aktuální a komplexní informace o vývoji a charakteru sociálního vyloučení od roku 2006 do současnosti.

Výstupy:

Finální publikace shrnuje hlavní zjištění celého výzkumného projektu a přináší informace o aktuálním počtu a rozmístění sociálně vyloučených lokalit v ČR. Zároveň rozkrývá souvislosti jednotlivých fenoménů, které ovlivňují proces sociálního vyloučení, a věnuje se také zjištěním v hlavních oblastech jako je vzdělání, bydlení a trh práce. V neposlední řadě přináší doporučení pro nastavení podpory v programovém období 2014-2020.

Publikace je rovněž k dispozici v angličtině.

  • Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR

Mapa umožňuje hlubší vhled jak do rozsahu, tak regionálního rozložení sociálního vyloučení v ČR. Přináší řadu konkrétních informací k jednotlivým sociálně vyloučeným lokalitám ve sledovaných oblastech. Mapa vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících šetření, která probíhala v obcích, ve kterých byl identifikován výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit.

  • Databáze klíčových dokumentů k problematice sociálního vyloučení

Jedná se o soubor klíčových dokumentů, které se vztahují k problematice sociálního vyloučení a jeho dimenzí od roku 2006 do současnosti.  V rámci rešerší dokumentů byla provedena základní klasifikace dokumentů (podle obsahových kritérií, roku vzniku, autorství práce apod.) a indexace podle tematických oblastí klíčových kvantitativních i kvalitativních zjištění a informačních zdrojů.

Seznam klíčových dokumentů

Databáze klíčových dokumentů

Závěrečná konference projektu - 27. 5. 2015, ČVUT Praha

Program

Prezentace:

Fotografie ze závěrečné konference viz níže.

Tiskové zprávy:

Příprava zpracování analýzy

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Marcinková, M.A. - veronika.marcinkova@mpsv.cz 

 

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno
JPG JPG
ZK obr. 5.JPG
3,8MB 8.6.2016 10:31
JPG JPG
ZK obr. 5.JPG
0k 29.4.2016 10:32