Propagační fotoJak zažádat o projekt

Základní informace

 • Výzva 03_22_012 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) je otevřena pro příjem žádostí do 1. 8. 2024. Již nyní jednáme o prodloužení termínu uzavírky.

 • Rozpočet projektu se musí pohybovat v rozmezí od 1 do 10 mil. Kč.

 • Maximální délka projektu může být 24 měsíců.

 • Organizace či společnosti, ve kterých budou realizována opatření, musí splňovat podmínku minimálního počtu 50 zaměstnanců.

 • Na přípravu žádosti o podporu včetně dotazníkových šetření si rezervujte cca 2 měsíce.

 • Proces hodnocení a výběr projektů, tj. od podání žádosti po uzavření právního aktu o podpoře projektu může trvat nejdéle 7 měsíců.

 • V případě potřeby nás kontaktujte: diverzita.flexibilita@mpsv.cz

 • Více v dokumentu: Dotace ve zkratce
   

Co si nastudovat?

 

Postup krok za krokem

1. Dotazníková šetření

 • Dotazníkové šetření probíhá před přeložením žádosti, dotazník vyplňuje zaměstnavatel i zaměstnanci.
  Dotazníkové šetření je podmínkou pro podání žádosti o podporu ve výzvě č.12
 • Průběh dotazníkového šetření je popsán v příloze č. 4 výzvy č. 12 a také si lze stáhnout zde.
 • Cílem dotazníků je získat vstupní data k flexibilitě, diverzitě a inkluzi pracovního prostředí z pohledu zaměstnavatele a zaměstnanců/zaměstnankyň. Co nabízí zaměstnavatel a co chtějí zaměstnanci/zaměstnankyně?
 • Nebojte se toho. Ze zpětné vazby v dotaznících víme, že zaměstnanci a zaměstnankyně vyplňují dotazníky velmi rychle a pozitivně vnímají zájem zaměstnavatele o jejich názor na pracovní prostředí a také snahu zaměstnavatele zlepšit pracovní kulturu.

2. Seznamte se s IS KP21+ (https://iskp21.mssf.cz/ ; ISKP21+ ovládání)

3. Vytvořte projektovou žádost

 • Aktuální verze dokumentů potřebných k sestavení žádosti je nutné sledovat na stránkách OPZ+ zde.
   

Rady pro sestavení žádosti

 • Sledujte svou vlastní situaci/své potřeby a možnosti, neohlížejte se na situaci v celé ČR.
 • Ptejte se „proč?“ a hledejte svou vlastní odpověď.
 • Chtějte upřímně něco změnit. Buďte ochotni ukázat, že firemní kulturu opravdu měníte, realizujte tak, abyste se mohli pochlubit. Zvýšíte tím prestiž zaměstnavatele.
 • SMART cíl nemusí být jen jeden, ale musí být ten správný.
 • Měření na prvním místě. Všechny aktivity by měly být součástí cesty k jasně a měřitelně stanovenému cíli, naplňování musí být sledováno v závislosti na cíli.
 • Žádost formulujte jasně, srozumitelně a jednoduše, uvádějte pravdivé a konkrétní údaje.
 • Nebojte se konzultací a zapojení organizací s odborným know-how.
 • Nebojte se přiznat neznalost a zaměstnávat odborníky, nakupovat služby u firem s dostatečným know-how.
 • Kompetentní realizační tým s dostatečným časovým prostorem a schopností komunikovat s nejvyšším vedením společnosti je nutnost.
 • OPZ+ je Váš partner, ne protivník. Máme upřímný zájem pomoci. Nebát se konzultací, vzájemná komunikace je základ, návštěvy jsou přátelské, kontroly zdrojem informací a poučení.