Zpět

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Číslo: 012

Platnost od: 4. 8. 2022 09:00

Platnost do: 3. 8. 2023 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 210 000 000

Poslední aktualizace dat: 29. 5. 2023 09:39:23

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

  • 1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

  •  1.2 Rovnost žen a mužů

 

Soubory ke stažení:


Semináře pro žadatele:


Konzultace:

  • Na osobní konzultace je možné se přihlásit ZDE


 
Uveřejněno: 4. 8. 2022
 
Aktualizováno: 8. 3. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel