Zpět

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Číslo: 012

Platnost od: 4. 8. 2022 09:00

Platnost do: 28. 3. 2025 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 8. 2022 09:00

Alokace v Kč: 310 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 7. 2024 09:36:00

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:


Zápisy z jednání výběrové komise:


Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 012

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Konzultace:

V případě zájmu o konzultaci projektových záměrů nás kontaktujte e-mailem: diverzita.flexibilita@mpsv.cz


 
Uveřejněno: 4. 8. 2022
 
Aktualizováno: 22. 7. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel