Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Documents

Title
Size
Status
Downloads count
Last modified
 • null Hlasování per rollam
 • null Zasedání monitorovacího výboru
 • 137k
  Approved
  7972x
  Apr 17, 2018 9:20 AM
 • 2.6MB
  Approved
  2710x
  Jun 7, 2016 6:59 PM
 • 195k
  Approved
  2680x
  Apr 29, 2016 10:34 AM