Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Číslo: 069

Platnost od: 7. 1. 2019 08:00

Platnost do: 14. 3. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 1. 2019 06:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 26. 10. 2020 09:13:53

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 7. 1. 2019
 
Aktualizováno: 29. 6. 2020
 
 
Intended for: Žadatel