Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze

Číslo: 133

Platnost od: 17. 6. 2019 05:55

Platnost do: 21. 8. 2019 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 6. 2019 06:00

Alokace v Kč: 42 000 000

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 17. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
 
Intended for: Žadatel