Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora sociálního začleňování v Praze

Číslo: 139

Platnost od: 15. 10. 2020 08:00

Platnost do: 22. 12. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2020 08:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:58:49

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení: 

Seminář pro žadatele:


 
Uveřejněno: 15. 10. 2020
 
Aktualizováno: 3. 11. 2020
 
 
Intended for: Veřejnost, Žadatel