Zpět

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Číslo: 042

Platnost od: 2. 12. 2022 10:00

Platnost do: 3. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2022 10:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 18. 9. 2023 12:41:22

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.3 Začleňování Romů

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro žadatele:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 042


 
Uveřejněno: 2. 12. 2022
 
Aktualizováno: 24. 7. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel