Zpět

Inkubační fáze vývoje řešení (1)

Inkubační fáze vývoje řešení (1)

Číslo: 021

Platnost od: 13. 9. 2022 12:00

Platnost do: 31. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 9. 2022 12:00

Alokace v Kč: 143 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:04:34

Specifický cíl:
 • 3.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
  Priorita:
 • Priorita 3 - Sociální inovace

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Prodloužení příjmů žádostí do 31. 3. 2023.

Propagační foto

Trápí vás, že neumíte lépe pomoci svým klientům s jejich problémy? Že se k Vám klienti vrací či se točí ve službách jako v bludném kruhu? Vidíte nefunkčnosti v systému péče o klienty a chtěli byste je odstranit? Chtěli byste, aby Vaši klienti mohli žít lepší život a stále se Vám to nedaří? Nebojíte se učit a hledat nové cesty? Rádi sdílíte získané zkušenosti s ostatními? Tak právě pro Vás je tu výzva Inkubační fáze vývoje řešení, která poskytuje prostor pro hledání nových řešení na existující sociální problémy.

V Inkubační fázi vývoje řešení je klíčové:

 • hluboké poznání potřeb a problémů cílové skupiny
 • prozkoumání dostupných dat a zkušeností vztahujících se k nim
 • vyzkoušení/otestování, zda Vaše nápady cílovou skupinu opravdu pozitivně ovlivňují

 

Při tvorbě výzvy jsme vycházeli z PRINCIPŮ, které jsou zásadní pro dobrý inovační projekt, je důležité se s nimi seznámit a být s nimi v souladu.

Raději posloucháte než čtete? Pak sledujte náš podcast Ministerský jednorožec.

Zaujala Vás výzva Inkubační fáze vývoje řešení a zvažujete podání žádosti? Před jejím podáním je povinná alespoň jedna osobní konzultace.

Konzultace Krátkého projektového záměru (KPZ) slouží k:

 • vzájemnému pochopení a objasnění jednotlivých částí KPZ
 • zodpovězení otázek týkajících se např. testování, rozhovorů
 • získání Potvrzení o konzultaci - potvrzení je povinnou přílohou žádosti o podporu ve výzvách na sociální inovace a získává se na základě absolvování alespoň jedné konzultace
  * každý může absolvovat maximálně 2 osobní konzultace a 1 neosobní konzultaci KPZ (e-mail, telefon)
 • Konzultace KPZ končí 15. 3. 2023. Po tomto datu již nebude možné rezervovat termín na 1. konzultaci. Doporučujeme všem zájemcům a zájemkyním, aby konzultace neodkládali na závěr výzvy.

 • Vážení žadatelé, výzva 21 byla vyhlášena již v září 2022. Pokud jste si nechali konzultace až na poslední chvíli, může se Vám stát, že se k nim již nebudete moci přihlásit. Aktuálně je rezervační systém výzev 21 a 22 již téměř zaplněný, po jeho naplnění nebude možné poskytovat další nové konzultace. V současné době je rozkonzultováno více než 60 projektů a další čekají na konzultace v rezervačním systému. Vezměte prosím na vědomí, že mimo rezervační systém se není možné ke konzultacím hlásit.

  Další inkubační výzvu vyhlásíme v září 2023. Věříme, že se uvidíme v rámci konzultací další výzvy.

  Děkujeme za pochopení.

 

Co si nastudovat
 • Text výzvy č. 021, Přílohy č. 1 a č. 2

 

Co zpracovat
Co udělat
 • zpracovaný KPZ na 1. konzultaci spolu s přepisem rozhovoru zašlete na inovace@mpsv.cz
  POZOR - KPZ je potřeba zaslat alespoň 7 pracovních dní před vybraným termínem konzultace (v kratší lhůtě nemůžeme konzultaci potvrdit)
 • ZDE si rezervujte termín na konzultaci
 • vyčkejte na potvrzení termínu konzultace  

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na inovace@mpsv.cz nebo na těchto kontaktech:

Veronika Pavlovská, veronika.pavlovska@mpsv.cz, tel. 950 192 991

Eva Holubcová, eva.holubcova@mpsv.cz, tel. 950 195 737

Upozornění:
Pokud je Váš záměr z oblasti modernizace veřejné správy nebo vzdělávání, které je v působnosti MŠMT, velmi pravděpodobně nebude v rámci výzvy uznatelný. Zavolejte prosím před sepisováním KPZ na uvedené kontakty, abychom předešli zbytečným nedorozuměním.

Soubory ke stažení:

Seminář pro žadatele:

Seminář pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 021


 
Uveřejněno: 13. 9. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel