Zpět

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Číslo: 014

Platnost od: 12. 8. 2022 12:00

Platnost do: 8. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 200 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:03:23

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Podklady k evaluacím:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 014

 


 
Uveřejněno: 12. 8. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Žadatel