Cílem semináře, kterého se zúčastnili zástupci MPSV, Agentury pro sociální začleňování, Národního vzdělávacího fondu, Národní asociace pro rozvoj podnikání, GLE o.p.s, Fakulty socilních věd UK a dalších organizací, bylo seznámit účastníky s výstupy a výsledky sítí COPIE a NBFSE, se situací v oblasti sociálního podnikání a inkluzivního podnikání v ČR, s existující podporou sociálního podnikání a inkluzivního podnikání z ESF a navrhnout vhodnou podporu sociálního podnikání a inkluzivního podnikání z ESF v programovém období 2014-2020.

Po vymezení situace v ČR a představení sítí ESF COPIE a NBFSE a jejich hlavních výstupů byly ve vazbě na přístupy v zemích EU diskutovány tři tematické okruhy: (i) Prostředí a podmínky pro rozvoj sociálního podnikání a inkluzivního podnikání, (ii) Podpůrné služby a aktivity (vzdělávání, poradenství, síťování, evaluace)  a (iii) Financování (granty, nástroje finančního inženýrství).

V návaznosti na výstupy a doporučení sítí a v návaznosti na identifikované problémy sociálního podnikání a inkluzivního podnikání v ČR byly na semináři vymezeny vhodné oblasti zaměření podpory sociálního podnikání a inkluzivního podnikání z ESF.