Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 009 "Systémové y na podporu rovnosti žen a mužů" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Číslo: 009

Platnost od: 1. 7. 2015 8:00

Platnost do: 31. 12. 2016 23:59

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

 

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 10. 7. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou: OSS

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.
  • Ministerstvo vnitra České republiky je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci.
  • Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy, plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 29. 6. 2015
 
Aktualizováno: 22. 3. 2017