Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Číslo: 009

Platnost od: 1. 7. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 7. 2015 00:00

Alokace v Kč: 357 192 677,25

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:25

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněnými žadateli jsou: OSS

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.
  • Ministerstvo vnitra České republiky je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci.
  • Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy, plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 1. 7. 2015
 
Aktualizováno: 14. 10. 2020