Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)

Číslo: 039

Platnost od: 7. 11. 2022 12:00

Platnost do: 7. 2. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 11. 2022 12:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 25. 9. 2023 09:07:05

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

3. 1. 2023 - online

Zápisy z jednání výběrové komise:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 039


 
Uveřejněno: 7. 11. 2022
 
Aktualizováno: 24. 7. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel