Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)

Číslo: 039

Platnost od: 7. 11. 2022 12:00

Platnost do: 7. 2. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 11. 2022 12:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.2 Přístup ke službám

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 7. 11. 2022
 
Aktualizováno: 11. 11. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel