Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Číslo: 062

Platnost od: 10. 3. 2016 04:00

Platnost do: 2. 5. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 3. 2016 04:00

Alokace v Kč: 39 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:54

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů ke dni 14. 9. 2016

Do výzvy bylo podáno celkem 75 projektových žádostí, z toho 19 projektů nesplnilo kritéria věcného hodnocení. Výsledky výběrového procesu projektů, které splnily kritéria věcného hodnocení, jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise ze dne 24. 8. 2016 (ke stažení níže). Součástí je i přehled podpořených projektů, projektů schválených do zásobníku a projektů nedoporučených k podpoře. 

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 10. 3. 2016
 
Aktualizováno: 29. 6. 2017