Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo: 071

Platnost od: 28. 4. 2017 06:00

Platnost do: 31. 7. 2017 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 4. 2017 08:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:46

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Formuláře aktuální v průběhu realizace projektu:

Finanční rámec k žádosti o přidělení veřejné podpory dalšímu subjektu/partnerovi bez FP:

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 28. 4. 2017
 
Aktualizováno: 10. 9. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel