Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU

Číslo: 137

Platnost od: 24. 8. 2020 08:00

Platnost do: 30. 9. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2020 12:00

Alokace v Kč: 30 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:59

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Seminář pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 24. 8. 2020
 
Aktualizováno: 5. 3. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel