Obsah:

 

Dne 27.února 2006 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem trhu práce vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu „Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce“ opatření 2.2 OPRLZ Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.

Žádosti předkládejte do 2.5.2006 do 12.00 hod. do podatelny MPSV/na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor trhu práce SSZ MPSV ČR
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.